DMK Money Sp. z o.o. - home

WŁAŚCICIEL STRONY

Ta strona jest tworzona i obsługiwana przez:

 

DMK Money Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469823, REGON: 221918209, NIP: PL9571070984, VAT: PL9571070984, kapitał zakładowy 25000 złotych wpłacony w całości. Siedzibą Spółki jest Gdańsk, Ul. Uczniowska 33, Polska.

 

 

<<<powrót