DMK Money Sp. z o.o. - home

Fuzje i przejęcia

Istotą transakcji M&A jest to aby dwie strony doszły do właściwego porozumienia w możliwie najkrótszym okresie czasu. Zadanie to może być proste lub bardzo złożone, gdyż jedna firma przestaje istnieć lub istnieje w swym ograniczonym zakresie a druga przejmuje aktywa i pracowników. Oferujemy obsługę dla obu stron transakcji i zapewniamy optymalne rezultaty dla wszystkich zaangażowanych stron.

 

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części naszym zadaniem jest przeprowadzenie analizy i zdefiniowanie warunków transakcji. Opracowujemy harmonogram procesu sprzedaży, wykonujemy analizę ekonomiczno-finansową (VDD), przygotowujemy memorandum inwestycyjne i w następstwie poszukujemy nabywców o wymaganym profilu. Jesteśmy aktywnym doradcą przez cały okres przygotowawczy, od wyceny firmy, ustalenia parytetów po sporządzenie zarysu kluczowych warunków transakcji (Term Sheet) aż do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferujemy również doradztwo w zakresie transakcji wykupu lewarowanego długiem (LBO) oraz wykupu menedżerskiego (MBO, MBI). Do naszych zadań należy koordynowanie prac wszystkich  zaangażowanych stron (doradców podatkowych i prawnych, instytucji finansujących) w finalizowanie transakcji.

<<<powrót