DMK Money Sp. z o.o. - home

project finance

Project Finance to sposób na sfinansowanie projektów inwestycyjnych o dużej kapitałochłonności, w której kapitał obcy stanowi około 70%-90%. W przypadku realiów rynku polskiego banki tworzą konsorcja banków aby tego rodzaju projekty mogły zostać zrealizowane. W tym celu tworzy się spółkę celową (SPV), której przedmiotem działania jest zarządzanie inwestycją.


Project Finance opiera się na założeniu, że projekt w przyszłości będzie generować wystarczającą nadwyżkę gotówki, aby umożliwić obsługę zadłużenia i zapewnić jej powrót do sponsorów i inwestorów.

 

Naszym zadaniem jest aktywne poszukiwanie sponsora który będzie posiadał wystarczającą ilość kapitału na realizację projektu, a nadto podejmujemy się opracowania niezbędnej dokumentacji, prowadzenia i uczestniczenia w negocjacjach aż do momentu finalizacji.


<<<powrót