DMK Money Sp. z o.o. - home

pozyskiwanie inwestorów

Pozyskujemy inwestorów finansowych i branżowych.


Jako Doradca w procesie pozyskiwania inwestora, wykonujemy dla naszego Klienta analizę ekonomiczno-finansową i wycenę oraz definiujemy strategię właścicielską Klienta, przygotowujemy materiały informacyjne i listy do potencjalnych instytucji. W tym procesie analizujemy kryteria doboru potencjalnych inwestorów z ukierunkowaniem na preferencje klienta, przedstawiamy wytypowanych inwestorów.


Gwarantujemy nasze wsparcie w: organizacji i procesie negocjacji, koordynacji działań pomiędzy stronami, procesie badania DD, w implementacji ostatecznych warunków transakcji, wykonaniu warunków zawieszających oraz nadzorze nad realizację transakcji.


<<<powrót