DMK Money Sp. z o.o. - home

obligacje 

Obligacje mogą stanowić jedną z najkorzystniejszych form dłużnego finansowania rozwoju działalności firmy, bez dzielenia się własnością i bez zmian w obszarze kontroli kapitałowej.

 

Możliwe są dwie ścieżki emisji obligacji korporacyjnych, na rynku publicznym (zastosowanie ma ustawa o ofercie publicznej i ustawa o obligacjach) oraz na rynku prywatnym (zastosowanie ma ustawa o obligacjach). Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór właściwego rozwiązania zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby firmy i efektów jakich w efekcie końcowym oczekuje.

 

Potrafimy efektywnie ocenić potrzeby finansowe firmy oraz jego możliwości emisji obligacji. Świadczymy usługi w obszarze doradztwa finansowego i organizacyjnego. Nasze wsparcie dotyczy nawiązania kontaktów z zainteresowanymi inwestorami, udzielenia wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz negocjacji warunków.


<<<powrót