DMK Money Sp. z o.o. - home

finansowanie bankowe

Finansowanie dłużne bankowe, to proces długi i żmudny oraz wymagający starannego przemyślanego przygotowania i działania. Posiadanie doradcy finansowego przynosi korzyści w postaci obiektywnego i zgodnego ze standardem analitycznym banków przedstawienia firmy, przedsiębiorcy (zarządu) i właścicieli, a przede wszystkim planowanego projektu inwestycyjnego.


Proces pozyskania długu bankowego jest procesem złożonym. Zatem wszelkie działania zmierzające do jego pozyskania muszą być skorelowane z bieżącą działalnością i planami rozwojowymi i inwestycyjnymi.


Współpraca z nami podczas pozyskiwania długu bankowego gwarantuje odciążenie firmy od przygotowania analiz i niezbędnych materiałów dla banków. Współpracę rozpoczynamy od analizy planów i potrzeb finansowych przedsiębiorstwa oraz j zdolności firmy do zaciągnięcia długu bankowego. Z udziałem klienta przygotowujemy niezbędne materiały analityczne i prezentacyjne oraz dokumenty (takie jak: model finansowy i prognozy, biznes plan, wniosek kredytowy). Kolejnym rokiem jest przygotowanie strategii pozyskania długu. Następnie zdefiniujemy banki finansujące i zainicjujemy negocjacje i zbierzemy oferty i poddamy je wnikliwej analizie pod kątem optymalizacji warunków finansowania, w tym minimalizacji kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego dla Klienta. 


<<<powrót